ต้นเขลง

ภาษาอังกฤษ


n Velvet tamarind
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นหยี
n a kind of tree
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นหยี , นางดำ
คำที่เกี่ยวข้อง: tree in Dialium Family , Leguminosae Phylum