ต้นเข

ภาษาอังกฤษ


n species of plant
ความหมายเหมือนกับ: กะแล
n a kind of tree
ความหมายเหมือนกับ: กะแล , แกแล
คำที่เกี่ยวข้อง: Maclura eochinchinensis (Lour.) , Corner in Moraceae Family