ต้นอ่อน

ภาษาอังกฤษ


n sprout
คำอธิบาย: ต้นที่เพิ่งงอกออกมายังมีอายุน้อยอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: seedling , sapling
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังเพาะต้นอ่อนของหญ้าในขวดแก้ว