ต้นอ่อน

ภาษาอังกฤษ


n sprout
คำอธิบาย: ต้นที่เพิ่งงอกออกมายังมีอายุน้อยอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: seedling , sapling
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังเพาะต้นอ่อนของหญ้าในขวดแก้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top