ต้นอโศก

ภาษาอังกฤษ


n Saraca indica
ความหมายเหมือนกับ: อโศก
n Asoka tree
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นโศก
คำที่เกี่ยวข้อง: Indian flowering plant


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top