ต้นหยี

ภาษาอังกฤษ


n Velvet tamarind
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นเขลง
n Dialium cochinchinensis
ความหมายเหมือนกับ: ลูกหยี
n a kind of tree
ความหมายเหมือนกับ: หยี , ต้นเขลง , นางดำ
คำที่เกี่ยวข้อง: tree in Dialium Family , Leguminosae Phylum