ต้นหมามุ้ย

ภาษาอังกฤษ


n Mucuna
ความหมายเหมือนกับ: หมามุ้ยเถาคัน , หมามุ่ย