ต้นหงอนไก่

ภาษาอังกฤษ


n cockscomb
ความหมายเหมือนกับ: ดอกหงอนไก่