ต้นส้ม

ภาษาอังกฤษ


n orange
คำที่เกี่ยวข้อง: orange tree , Genus Citrus