ต้นสำเภา

ภาษาอังกฤษ


n Chaefocarpus casfanocarpus Thw.
ความหมายเหมือนกับ: ขี้หนอน