ต้นสำลี

ภาษาอังกฤษ


n cotton wool
คำที่เกี่ยวข้อง: tuft of cotton wool