ต้นสายปลายเหตุ

ภาษาอังกฤษ


n cause
คำอธิบาย: ความเป็นมาของเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเหตุ , สาเหตุ , มูลเหตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: origin , primary cause , original cause
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามสืบสวนต้นสายปลายเหตุคดีนี้อย่างละเอียด