ต้นสังกัด

ภาษาอังกฤษ


n original affiliation
คำอธิบาย: หน่วยงานที่สังกัดอยู่
ความหมายเหมือนกับ: สังกัดเดิม
ตัวอย่างประโยค: ต้นสังกัดสั่งให้เขาไปช่วยงานโครงการนี้ชั่วคราว