ต้นสะแบง

ภาษาอังกฤษ


n Dipterocarpus intricatus Dyer
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกราด , ยางกราด , เหียงกราด , ต้นตะแบง
คำที่เกี่ยวข้อง: family of rubber tree