ต้นสน

ภาษาอังกฤษ


n pine tree
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: ป่านั้นมีต้นสนชนิดที่เอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ชื่อว่าต้น Bjerk