ต้นสกุล

ภาษาอังกฤษ


n lineage
ความหมายเหมือนกับ: ตระกูล , วงศ์สกุล , เผ่าพันธุ์ , โคตรเหง้า
คำที่เกี่ยวข้อง: descent , stock , family , ancestry , line , pedigree , clan
n clan
ความหมายเหมือนกับ: โคตร , ตระกูล , วงศ์สกุล , เผ่าพันธุ์ , โคตรเหง้า
คำที่เกี่ยวข้อง: descent , stock , family , ancestry , line , pedigree , lineage
n origin
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำเนิด , ต้นวงศ์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top