ต้นลำโพง

ภาษาอังกฤษ


n datura
คำที่เกี่ยวข้อง: thorn apple


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top