ต้นลาน

ภาษาอังกฤษ


n Corypha lecontei
คำที่เกี่ยวข้อง: fan palm , talipot


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top