ต้นลาน

ภาษาอังกฤษ


n Corypha lecontei
คำที่เกี่ยวข้อง: fan palm , talipot