ต้นลมแล้ง

ภาษาอังกฤษ


n Cassia fistula
ความหมายเหมือนกับ: คูน , ราชพฤกษ์