ต้นยาเขียว

ภาษาอังกฤษ


n Thunbergia laurifolia Linn.
ความหมายเหมือนกับ: รางจืด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top