ต้นยางพารา

ภาษาอังกฤษ


n rubber tree
คำที่เกี่ยวข้อง: hevea brasiliensis