ต้นยางพารา

ภาษาอังกฤษ


n rubber tree
คำที่เกี่ยวข้อง: hevea brasiliensis


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top