ต้นมือ

ภาษาอังกฤษ


n beginning
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มแรก , ตอนแรกๆ , ตอนต้นๆ
คำตรงข้าม: ปลายมือ
ตัวอย่างประโยค: เขาทุจริตมาตั้งแต่ต้นมือ