ต้นมังคุด

ภาษาอังกฤษ


n mangosteen
ความหมายเหมือนกับ: ผลมังคุด , ลูกมังคุด
คำที่เกี่ยวข้อง: Garcinia mangostana Linn.