ต้นมะหวด

ภาษาอังกฤษ


n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำซำ , ต้นกำชำ