ต้นมะหวด

ภาษาอังกฤษ


n Lepisanthes rubiginosa Leenh.
ความหมายเหมือนกับ: ต้นกำซำ , ต้นกำชำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top