ต้นมะละกอ

ภาษาอังกฤษ


n papaya
ความหมายเหมือนกับ: ลูกมะละกอ , ผลมะละกอ
คำที่เกี่ยวข้อง: Carica papaya Linn.