ต้นมะยม

ภาษาอังกฤษ


n star gooseberry
ความหมายเหมือนกับ: ผลมะยม
คำที่เกี่ยวข้อง: Phyllanthus acidus Skeels