ต้นมะค่าแต้

ภาษาอังกฤษ


n species of large tree
คำที่เกี่ยวข้อง: sindora siamensis