ต้นมะขาม

ภาษาอังกฤษ


n tamarind tree
หน่วยนับ: ต้น
ตัวอย่างประโยค: มีคนไปขูดต้นมะขามใหญ่หน้าโรงงานเพื่อขอหวยกันเต็มไปหมด