ต้นภังคี

ภาษาอังกฤษ


n tree
ความหมายเหมือนกับ: เจตภังคี
คำที่เกี่ยวข้อง: species of plant