ต้นพุทธรักษา

ภาษาอังกฤษ


n Canna indica Linn.
ความหมายเหมือนกับ: พุทธรักษา
คำที่เกี่ยวข้อง: Canna lilly , Indian shot