ต้นพุด

ภาษาอังกฤษ


n Ervatamia
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพุด
n Gardenia
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพุด