ต้นพิกุล

ภาษาอังกฤษ


n bullet wood
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพิกุล
คำที่เกี่ยวข้อง: Mimusops elengi