ต้นพิกัน

ภาษาอังกฤษ


n a species of tree
ความหมายเหมือนกับ: ดอกพิกัน