ต้นพังกา

ภาษาอังกฤษ


n Rhizophora
ความหมายเหมือนกับ: โกงกาง