ต้นพริก

ภาษาอังกฤษ


n chilli
ความหมายเหมือนกับ: เม็ดพริก