ต้นพนอง

ภาษาอังกฤษ


n species of plant
คำที่เกี่ยวข้อง: Shorea hypochra