ต้นฝรั่ง

ภาษาอังกฤษ


n guava
ความหมายเหมือนกับ: ลูกฝรั่ง , ผลฝรั่ง