ต้นปี

ภาษาอังกฤษ


n at the beginning of the year
คำที่เกี่ยวข้อง: early in the year
คำตรงข้าม: ท้ายปี , ปลายปี
ตัวอย่างประโยค: ช่วงเวลาต้นปีจะเบิกงบประมาณทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดไม่เหมือนตอนปลายปี