ต้นปะหนัน

ภาษาอังกฤษ


n Pandanus tectorium Soland. Ex Park.
ความหมายเหมือนกับ: ปาหนัน , ลำเจียก