ต้นปะการัง

ภาษาอังกฤษ


n coral
คำที่เกี่ยวข้อง: coral reef , coral colony