ต้นบุก

ภาษาอังกฤษ


det Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
ความหมายเหมือนกับ: มันซูรัน , เบือ , เบีย , บุกคางคก
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of plant
n Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne
ความหมายเหมือนกับ: มันซูรัน , เบือ , เบีย , บุกคางคก
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of plant