ต้นบานบุรี

ภาษาอังกฤษ


n Allamanda cathartica
ความหมายเหมือนกับ: บานบุรีเหลือง
คำที่เกี่ยวข้อง: cathartica , a flowering plant , Allamanda catharteca , willow-leaved climber