ต้นบานชื่น

ภาษาอังกฤษ


n Zinnia elegans
ความหมายเหมือนกับ: ดอกบานชื่น