ต้นบท

ภาษาอังกฤษ


n prompter
คำอธิบาย: คนบอกบทให้คนรำรู้ว่าจะรำอย่างไร หรือให้คนร้องรู้ว่าจะร้องอย่างไร
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนบอกบท , คนคุมบท , คนกำกับบท
คำที่เกี่ยวข้อง: script controller , play director , cue controller
ตัวอย่างประโยค: นางรำรำตามต้นบทที่บอกท่ารำ