ต้นน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n water source
คำอธิบาย: แหล่งที่เกิดของลำน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ยอดน้ำ
คำตรงข้าม: ปลายน้ำ
ตัวอย่างประโยค: การทำลายป่าไม้เป็นการทำลายต้นน้ำด้วย