ต้นทานตะวัน

ภาษาอังกฤษ


n sunflower
ความหมายเหมือนกับ: ดอกทานตะวัน , เมล็ดทานตะวัน