ต้นทาง

ภาษาอังกฤษ


n entrance of a secret gambling place
คำอธิบาย: ปากทางเข้าออกอย่างทางเข้าบ่อนการพนันเป็นต้น เช่น ดูต้นทาง
ความหมายเหมือนกับ: ปากทาง
ตัวอย่างประโยค: บ่อนพนันมักจะจ้างคนดูต้นทางให้