ต้นตำลึง

ภาษาอังกฤษ


n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
ความหมายเหมือนกับ: ผักตำลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: species of creeper , Coccinia indica (elothria heterophylla)