ต้นตำรับ

ภาษาอังกฤษ


n initiator
คำอธิบาย: ผู้เป็นต้นคิดในการประดิษฐ์หรือสร้างแบบแผนขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของ , คนคิด , ผู้ประดิษฐ์ , เจ้าตำรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: originator
ตัวอย่างประโยค: น้ำพริกนรกของกรมราชทัณฑ์คือต้นตำรับอาหารคนจน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top