ต้นตาล

ภาษาอังกฤษ


n sugar palm tree
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ตาล
คำที่เกี่ยวข้อง: toddy palm
ตัวอย่างประโยค: ได้มีการทำน้ำตาลจากต้นตาลกันมาก