ต้นตาตุ่ม

ภาษาอังกฤษ


n Excoecaria agallocha Linn.